• Pjan ta’ Ħidma 2020-2022

  Dan il-pjan ta’ ħidma għandu jagħtina direzzjoni ‘l quddiem biex inkomplu ntejbu l-ħidma ta’ Reġjun Nofsinhar għall-ġid tal-komunità fil-lokalitajiet li jiffurmaw dan ir-Reġjun.   B’sodisfazzjoni nistgħu ngħidu li l-miri li kellu Reġjun Nofsinhar fil-pjan ta’ ħidma għas-sena li għadha kif intemmet intlaħqu u ninsabu f’pożizzjoni li nfasslu pjan ta’ ħidma aktar wiesa’ biex naspiraw għal […]

 • Estimi Annwali 2020

  B’sodisfazzjoni nistgħu ngħidu li l-miri li kellu Reġjun Nofsinhar fil-pjan ta’ ħidma għas-sena li għadha kif intemmet intlaħqu u ninsabu f’pożizzjoni li nfasslu pjan ta’ ħidma aktar wiesa’ biex naspiraw għal miri ġodda konformi mal-funzjonijiet tal-Kunsilli Reġjonali elenkati f’Artikolu 37B.   L-impenji prinċipali tagħna : Nipproteġu l-ambjent naturali u l-ambjent urban fil-lokalitajiet tar-Reġjun u nieħdu […]

 • Inizjattivi Edukattivi 2020

                                    Inizjattivi Edukattivi – 2020   Inizjattiva Konġunta mad-Direttorat għar-Riċerka, Tagħlim Tul il-Ħajja u Impjegabbiltà   Reġjun Nofsinhar issieħeb mad-Direttorat għar-Riċerka, Tagħlim Tul il-ħajja u Impjegabbiltà f’inizjattiva biex noffru lir-residenti opportunità ta’ tagħlim fil-lokalità tagħhom. Il-Kunsilli Lokali huma mistennija […]

 • Proġett b’fondi mill-Unjoni Ewropea

  Reġjun Nofsinhar se jkun qed jissieħeb ma’ gruppi ta’ żgħażagħ mill-Italja, Spanja, Ungerija, Latvia, Bulgarija u Portugall fi proġett biex jiġi sfruttat il-potenzjal fuq livell lokali fil-ħolqien ta’ ideat u fl-iżvilupp tal-ħiliet tagħhom biex ikunu pro-attivi fl-innovazzjoni fil-komunità. Il-proġett se jkun immaniġġjat minn Usini f’Sardinia u se jsir hemmhekk bejn it-22 u s-26 ta’ April […]

 • It-tieni sessjoni tal-Parlament tas-Sindki

    Ilbieraħ saret it-tieni sessjoni tal-Parlament tas-Sindki. Ġew diskussi temi bħar-Riforma fil-Gvern Lokali u l-ħidma tal-Kunsilli Reġjonali u Lokali. Il-President ta’ Reġjun Nofsinhar kien preżenti għal din is-sessjoni fejn wassal il-vuċi tiegħu u ddiskuta l-ħidma li qed iwettaq ir-Reġjun u l-isfidi li qed jiffaċċjaw il-lokalitajiet fi ħdanu. Kull Sindku kellu l-opportunità jwassal leħnu għal ftit […]

 • Il-Kunsill Reġjonali jifraħ u jawgura lill-Ministru ġdid responsabbli mill-Gvern Lokali

    Il-President, id-Deputat President, il-Kunsill Reġjonali, is-Segretarju Eżekuttiv u l-istaff kollu ta’ Reġjun Nofsinhar jifirħu u jawguraw lill-Ministru l-ġdid responsabbli mill-Gvern Lokali Dr Josè Herrera. Minn qalbna nirringrazzjaw lil Dr Owen Bonnici u lis-Sur Silvio Parnis għall-ħidma effettiva li wettqu u għall-kontribut tagħhom fis-snin li għaddew. Inħarsu ‘l quddiem għal aktar ħidma għall-ġid tar-residenti fil-komunitajiet […]