Accessibility Tools

Insostnu u nagħtu spinta lill-attivitajiet kulturali, mużikali u sportivi fir-Reġjun.

October 23, 2019

Waħda mill-impenji prinċipali u mill-missjonijiet fil-Pjan ta’ Ħidma ta’ Reġjun Nofsinhar hi li jagħti spinta u jgħin biex fil-lokalitajiet tar-Reġjun jiġu sostnuti u jissaħħu l-attivitajiet kulturali. Dawn huma l-attivitajiet li se jiġu  organizzati fil-lokalitajiet tagħna bis-sehem tal-Kunsilli Lokali u bil-għajnuna ta’ Reġjun Nofsinhar fil-jiem li ġejjin. Għaddejjin f’diskussjonijiet biex ngħinu f’attivitajiet oħra sal-aħħar ta’ din is-sena.

 

Kunsill Lokali Ħaż-ŻebbuġAttivitajiet mużikali bis-sehem ta’ banda lokali f’Jum il-Lokalità nhar is-Sibt 26 ta’ Ottubru 2019.
Kunsill Lokali ĦamrunVillaġġ tal-Milied fi Triq il-Ferrovija mis-6 sad-9 ta’ Diċembru 2019.
Kunsill Lokali Ħal KirkopGigantic – Kirkop’s Local Christmas Market fis-7 u t-8 ta’ Diċembru 2019 bis-sehem ta’ kor fit-toroq, baned tal-lokal fost oħrajn. Jinkludi wkoll presepju ħaj, Santa’s fun house u attivitajiet minn żgħażagħ u tfal.
Kunsill Lokali GudjaMilied ta’ Dari li se tkun tinkludi Quddiesa animata, Kunċert mużikali bis-sehem ta’ orkestra u kor, presepju ħaj, Wirja ta’ presepji, Purċissjoni bil-Bambin, u aktar.

 

Kunsill Lokali Ħal SafiFesta Familja fid-29 ta’ Diċembru 2019 bis-sehem tal-Banda San Pawl u se tkun tinkludi attivitajiet għal kulħadd fosthom Fun Bus, crafts, animazzjoni, bouncing castle, karattri tat-tfal u oħrajn.
Kunsill Lokali SiġġiewiPjazza Milied fis-Siġġiewi li se tkun tinkludi attrazzjonijiet bħal statwa ta’ San Nikola u siġra kbira tal-Milied, Christmas Parade u l-wasla ta’ Father Christmas, kompetizzjoni tal-presepji, wirja tal-arti, wirja tal-Milied, spettaklu mużikali, tours b’xejn għal postijiet ta’ interess fil-lokalità.
Kunsill Lokali QrendiVillaġġ tal-Milied fit-22 ta’ Diċembru 2019 bis-sehem tas-Soċjetà Mużikali Santa Marija Qrendi li se tkun tinkludi wirja tal-karozzi, artiġġjanat marbut mal-Milied, marċi allegrużi, spettaklu ta’ kant u żfin bil-qligħ imur għad-Dar tal-Providenza.

 

Attivitajiet tar-Reġjun

Jum Dinji taċ-Ċikkulata

Din il-ġurnata żgur mhux forsi hi milquha min bosta u ngħiduha kif inhi, min ma jħobbx iċ-ċikkulata?! Is-7 ta’ Lulju huwa l-jum fejn tiġi  ċċelebrata iċ-ċikkulata. Xi uħud jissuġġerixxu li f’din il-ġurnata ġiet introdotta ċ-ċikkulata fl-Ewropa fl-1550. Din...

Art for Active Ageing

The Southern Regional Council is promoting art through its programme art for active ageing. This project is being held in collaboration with the Ministry for Active Ageing. During this programme, elderly attending the day centres within our localities have the...

The Pied Piper

The Baden Powell Scouts Malta has been awarded funding under the SIS Funding Scheme for a project entitled The Pied Piper which gives young people from the age of 8 the opportunity to learn to play a musical instrument by the informal and non-formal approach for free....