Accessibility Tools

Insostnu u nagħtu spinta lill-attivitajiet kulturali, mużikali u sportivi fir-Reġjun.

October 23, 2019

Waħda mill-impenji prinċipali u mill-missjonijiet fil-Pjan ta’ Ħidma ta’ Reġjun Nofsinhar hi li jagħti spinta u jgħin biex fil-lokalitajiet tar-Reġjun jiġu sostnuti u jissaħħu l-attivitajiet kulturali. Dawn huma l-attivitajiet li se jiġu  organizzati fil-lokalitajiet tagħna bis-sehem tal-Kunsilli Lokali u bil-għajnuna ta’ Reġjun Nofsinhar fil-jiem li ġejjin. Għaddejjin f’diskussjonijiet biex ngħinu f’attivitajiet oħra sal-aħħar ta’ din is-sena.

 

Kunsill Lokali Ħaż-ŻebbuġAttivitajiet mużikali bis-sehem ta’ banda lokali f’Jum il-Lokalità nhar is-Sibt 26 ta’ Ottubru 2019.
Kunsill Lokali ĦamrunVillaġġ tal-Milied fi Triq il-Ferrovija mis-6 sad-9 ta’ Diċembru 2019.
Kunsill Lokali Ħal KirkopGigantic – Kirkop’s Local Christmas Market fis-7 u t-8 ta’ Diċembru 2019 bis-sehem ta’ kor fit-toroq, baned tal-lokal fost oħrajn. Jinkludi wkoll presepju ħaj, Santa’s fun house u attivitajiet minn żgħażagħ u tfal.
Kunsill Lokali GudjaMilied ta’ Dari li se tkun tinkludi Quddiesa animata, Kunċert mużikali bis-sehem ta’ orkestra u kor, presepju ħaj, Wirja ta’ presepji, Purċissjoni bil-Bambin, u aktar.

 

Kunsill Lokali Ħal SafiFesta Familja fid-29 ta’ Diċembru 2019 bis-sehem tal-Banda San Pawl u se tkun tinkludi attivitajiet għal kulħadd fosthom Fun Bus, crafts, animazzjoni, bouncing castle, karattri tat-tfal u oħrajn.
Kunsill Lokali SiġġiewiPjazza Milied fis-Siġġiewi li se tkun tinkludi attrazzjonijiet bħal statwa ta’ San Nikola u siġra kbira tal-Milied, Christmas Parade u l-wasla ta’ Father Christmas, kompetizzjoni tal-presepji, wirja tal-arti, wirja tal-Milied, spettaklu mużikali, tours b’xejn għal postijiet ta’ interess fil-lokalità.
Kunsill Lokali QrendiVillaġġ tal-Milied fit-22 ta’ Diċembru 2019 bis-sehem tas-Soċjetà Mużikali Santa Marija Qrendi li se tkun tinkludi wirja tal-karozzi, artiġġjanat marbut mal-Milied, marċi allegrużi, spettaklu ta’ kant u żfin bil-qligħ imur għad-Dar tal-Providenza.

 

Attivitajiet tar-Reġjun

Tisjira Xlukkajra

Wieħed mil-għanijiet ta' Sena Kulturali tan-Nofsinhar hu li jqajjem kuxjenza fuq dak li nsibu madwarna. Għalekk wara li ftit tal-jiem ilu ġie mfakkar il-Jum Dinji tal-baħar u oċeani xtaqna nieħdu dan l-ispunt biex noħolqu kuxjenza fuq il-ħut u l-ibħra ta' madwarna....

World Ocean Day

A few days ago, precisely on the 8th of June, the world celebrated World Ocean's Day. On this day, the Southern Regional Council gave some tips on its facebook page which will lead to take care of our seas and ocean throughout the year. If we follow these tips, we...

Organic Bins

The Southern Regional Council has provided 5 bins for organic waste collection, in the 5 cemeteries found in its localities. The Southern Regional Council is encouraging further waste seperation and with the provision of these bins, the separation of waste collection...