Accessibility Tools

Proġett b’fondi mill-Unjoni Ewropea

February 14, 2020

Reġjun Nofsinhar se jkun qed jissieħeb ma’ gruppi ta’ żgħażagħ mill-Italja, Spanja, Ungerija, Latvia, Bulgarija u Portugall fi proġett biex jiġi sfruttat il-potenzjal fuq livell lokali fil-ħolqien ta’ ideat u fl-iżvilupp tal-ħiliet tagħhom biex ikunu pro-attivi fl-innovazzjoni fil-komunità. Il-proġett se jkun immaniġġjat minn Usini f’Sardinia u se jsir hemmhekk bejn it-22 u s-26 ta’ April 2020 u hu ntenzjonat għal muniċipilitajiet żgħar Ewropej. Il-programm jinvolvi workshops u żjarat fir-Reġjun. Il-ħlas marbut mal-akkomodazzjoni, ikel, transfers ġo Sardinia u żjarat se jkun kopert kollu mill-amministraturi tal-proġett. Dawk li jattendu jridu jħallsu biss il-passaġġ tal-ajru.

Reġjun Nofsinhar qed isejjah żgħażagħ ta’ età bejn is-17 u l-25 sena mir-Reġjun li jixtiequ jattendu għal dan il-proġett. Il-postijiet huma limitati ħafna u nixtiequ li jkun hemm rappreżentanza mqassma b’mod raġjonevoli. Dawk interessati huma mistednin iċemplu fuq 2149 9355.

Programma_EN (4)

 

Tisjira Xlukkajra

Wieħed mil-għanijiet ta' Sena Kulturali tan-Nofsinhar hu li jqajjem kuxjenza fuq dak li nsibu madwarna. Għalekk wara li ftit tal-jiem ilu ġie mfakkar il-Jum Dinji tal-baħar u oċeani xtaqna nieħdu dan l-ispunt biex noħolqu kuxjenza fuq il-ħut u l-ibħra ta' madwarna....

World Ocean Day

A few days ago, precisely on the 8th of June, the world celebrated World Ocean's Day. On this day, the Southern Regional Council gave some tips on its facebook page which will lead to take care of our seas and ocean throughout the year. If we follow these tips, we...

Organic Bins

The Southern Regional Council has provided 5 bins for organic waste collection, in the 5 cemeteries found in its localities. The Southern Regional Council is encouraging further waste seperation and with the provision of these bins, the separation of waste collection...