Accessibility Tools

Inizjattivi Edukattivi 2020

February 17, 2020

                                 

Inizjattivi Edukattivi – 2020

 

Inizjattiva Konġunta mad-Direttorat għar-Riċerka, Tagħlim Tul il-Ħajja u Impjegabbiltà

 

Reġjun Nofsinhar issieħeb mad-Direttorat għar-Riċerka, Tagħlim Tul il-ħajja u Impjegabbiltà f’inizjattiva biex noffru lir-residenti opportunità ta’ tagħlim fil-lokalità tagħhom. Il-Kunsilli Lokali huma mistennija jsegwu l-linji gwida maħruġa mill-istess Direttorat.

 

Dawk il-Kunsilli Lokali li jagħmlu korsijiet mil-lista offruta se jkunu qed jibbenefikaw minn skemi maħruġa mid-Diviżjoni tal-Gvern Lokali. Apparti dawn, Reġjun Nofsinhar se jkun qed jirrimborsa lura €1000 mill-ispejjeż li l-Kunsill Lokali jkun ħareġ biex jittellgħu il-korsijiet bħal ħlas ta’ impjegati relatat ma’ dawn il-korsijiet jew xiri ta’ apparat.

 

Biex Il-Kunsill Lokali jibbenefika minn din l-inizjattiva jrid jissodisfa dawn il-kriterji:

  • Jittella’ avviż fuq il-paġna uffiċjali tal-Facebook tal-Kunsill Lokali biex jirriklama l-kors u jkun hemm miktub li l-kors qed isir bil-għajnuna ta’ Reġjun Nofsinhar.

 

  • Fir-reklam, jew avviż ikun hemm l-istemma tar-Reġjun maġenb dik tal-Kunsill Lokali.

 

Il-Kunsilli Lokali għandhom japplikaw billi jibgħatu l-applikazzjoni fuq skemi.dlg@gov.mt. Għal aktar informazzjoni tistgħu tikkuntattjaw lis-Sa Rosemarie Debattista fuq rosemarie.debattista@ilearn.edu.mt.

 

 

Dawk il-Kunsilli Lokali li jridu jibbenefikaw mill-iskema tar-Reġjun għandhom jibgħatu kopja tal-konferma li l-korsijiet ikunu se jibdew fil-lokalità. Il-ħlas isir meta jispiċċaw il-korsijiet fuq preżentazzjoni tal-irċevuti ġaladarba jkunu ġew issodisfati l-kriterji kollha.

 

Kwalità ta’ ħajja aħjar fir-reġjun tan-nofsinhar

 

Inizjattivi Edukattivi

Jum Dinji taċ-Ċikkulata

Din il-ġurnata żgur mhux forsi hi milquha min bosta u ngħiduha kif inhi, min ma jħobbx iċ-ċikkulata?! Is-7 ta’ Lulju huwa l-jum fejn tiġi  ċċelebrata iċ-ċikkulata. Xi uħud jissuġġerixxu li f’din il-ġurnata ġiet introdotta ċ-ċikkulata fl-Ewropa fl-1550. Din...

Art for Active Ageing

The Southern Regional Council is promoting art through its programme art for active ageing. This project is being held in collaboration with the Ministry for Active Ageing. During this programme, elderly attending the day centres within our localities have the...

The Pied Piper

The Baden Powell Scouts Malta has been awarded funding under the SIS Funding Scheme for a project entitled The Pied Piper which gives young people from the age of 8 the opportunity to learn to play a musical instrument by the informal and non-formal approach for free....