Accessibility Tools

Inizjattivi Edukattivi 2020

February 17, 2020

                                 

Inizjattivi Edukattivi – 2020

 

Inizjattiva Konġunta mad-Direttorat għar-Riċerka, Tagħlim Tul il-Ħajja u Impjegabbiltà

 

Reġjun Nofsinhar issieħeb mad-Direttorat għar-Riċerka, Tagħlim Tul il-ħajja u Impjegabbiltà f’inizjattiva biex noffru lir-residenti opportunità ta’ tagħlim fil-lokalità tagħhom. Il-Kunsilli Lokali huma mistennija jsegwu l-linji gwida maħruġa mill-istess Direttorat.

 

Dawk il-Kunsilli Lokali li jagħmlu korsijiet mil-lista offruta se jkunu qed jibbenefikaw minn skemi maħruġa mid-Diviżjoni tal-Gvern Lokali. Apparti dawn, Reġjun Nofsinhar se jkun qed jirrimborsa lura €1000 mill-ispejjeż li l-Kunsill Lokali jkun ħareġ biex jittellgħu il-korsijiet bħal ħlas ta’ impjegati relatat ma’ dawn il-korsijiet jew xiri ta’ apparat.

 

Biex Il-Kunsill Lokali jibbenefika minn din l-inizjattiva jrid jissodisfa dawn il-kriterji:

  • Jittella’ avviż fuq il-paġna uffiċjali tal-Facebook tal-Kunsill Lokali biex jirriklama l-kors u jkun hemm miktub li l-kors qed isir bil-għajnuna ta’ Reġjun Nofsinhar.

 

  • Fir-reklam, jew avviż ikun hemm l-istemma tar-Reġjun maġenb dik tal-Kunsill Lokali.

 

Il-Kunsilli Lokali għandhom japplikaw billi jibgħatu l-applikazzjoni fuq skemi.dlg@gov.mt. Għal aktar informazzjoni tistgħu tikkuntattjaw lis-Sa Rosemarie Debattista fuq rosemarie.debattista@ilearn.edu.mt.

 

 

Dawk il-Kunsilli Lokali li jridu jibbenefikaw mill-iskema tar-Reġjun għandhom jibgħatu kopja tal-konferma li l-korsijiet ikunu se jibdew fil-lokalità. Il-ħlas isir meta jispiċċaw il-korsijiet fuq preżentazzjoni tal-irċevuti ġaladarba jkunu ġew issodisfati l-kriterji kollha.

 

Kwalità ta’ ħajja aħjar fir-reġjun tan-nofsinhar

 

Inizjattivi Edukattivi

Tisjira Xlukkajra

Wieħed mil-għanijiet ta' Sena Kulturali tan-Nofsinhar hu li jqajjem kuxjenza fuq dak li nsibu madwarna. Għalekk wara li ftit tal-jiem ilu ġie mfakkar il-Jum Dinji tal-baħar u oċeani xtaqna nieħdu dan l-ispunt biex noħolqu kuxjenza fuq il-ħut u l-ibħra ta' madwarna....

World Ocean Day

A few days ago, precisely on the 8th of June, the world celebrated World Ocean's Day. On this day, the Southern Regional Council gave some tips on its facebook page which will lead to take care of our seas and ocean throughout the year. If we follow these tips, we...

Organic Bins

The Southern Regional Council has provided 5 bins for organic waste collection, in the 5 cemeteries found in its localities. The Southern Regional Council is encouraging further waste seperation and with the provision of these bins, the separation of waste collection...