Accessibility Tools

Estimi Annwali 2020

February 17, 2020

B’sodisfazzjoni nistgħu ngħidu li l-miri li kellu Reġjun Nofsinhar fil-pjan ta’ ħidma għas-sena li għadha kif intemmet intlaħqu u ninsabu f’pożizzjoni li nfasslu pjan ta’ ħidma aktar wiesa’ biex naspiraw għal miri ġodda konformi mal-funzjonijiet tal-Kunsilli Reġjonali elenkati f’Artikolu 37B.

 

L-impenji prinċipali tagħna :

  • Nipproteġu l-ambjent naturali u l-ambjent urban fil-lokalitajiet tar-Reġjun u nieħdu l-miżuri neċessarji biex nindirizzaw l-enerġija b’mod sostenibbli, l-iskart u t-tibdil fil-klima.
  • Infurzar lokali permezz ta’ servizz ta’ Uffiċjali tal-Komunità fil-lokalitajiet tar-Reġjun.
  • Insostnu attivitajiet kulturali kemm dawk organizzati mir-Reġjun, kif ukoll dawk organizzati mil-lokalitajiet tar-Reġjun.
  • Inkunu ta’ spalla fil-ħidma tal-Kunsilli Lokali li jiffurmaw parti mir-Reġjun u noffru assistenza fl-għoti tas-servizzi fil-qasam ambjentali, soċjali, kulturali, turistiku u tat-teknoloġija tal-informatika.
  • Nikkoordinaw mal-Kunsilli Lokali f’inizjattivi sportivi u edukattivi.
  • Nikkoordinaw ma’ Ministeri, Dipartimenti, Entitajiet Governattivi, NGOs u setturi oħra f’ħidma konġunta biex niffaċilitaw il-ħidma tal-Kunsilli Lokali
  • Noffru assistenza lill-Kunsilli Lokali fi ħdan ir-Reġjun sabiex jibbenefikaw u jimmaniġġjaw programmi finanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea.
  • Naħdmu favur l-għaqda u r-rispett bejn ir-residenti fil-komunitajiet tar-Reġjun.
  • Naħdmu għal kwalità ta’ ħajja aħjar fir-Reġjun tan-Nofsinhar.

 

 

L-attività kulturali prinċipali ta’ Reġjun Nofsinhar tibqa’ tkun Festa Nar li matul is-snin kompliet iżżid fil-popolarità mhux biss mad-dilettanti tal-proteknika imma wkoll mal-pubbliku inġenerali. Dan wassalna biex inkomplu nkabbru din l-attività minn sena għal oħra.

 

Madanakollu rridu nwessgħu l-ħidma Reġjonali f’setturi oħra fosthom dawk sportivi, ambjentali u edukattivi. Nixtiequ nerġgħu nibdew norganizzaw SportsFest wara nuqqas ta’ xi snin filwaqt li naħdmu flimkien mas-Soċjetajiet Mużikali fir-Reġjun biex norganizzaw attività fuq bażi reġjonali flimkien. Se nippruvaw nikkoordinaw f’inizjattivi edukattivi fil-lokalitajiet tar-Reġjun biex ngħinu lir-residenti jgħollu l-livell edukattiv tagħhom u jtejbu l-ħiliet tagħhom. Nemmnu li jekk il-Kunsill Reġjonali jaħdem b’mod kollettiv għal dan il-għan, jirnexxilna naslu għal dawn il-miri u b’hekk inkunu qed intejbu l-ħajja tar-residenti fil-komunitajiet ta’ Reġjun Nofsinhar.

 

Qed nippjanaw biex naħdmu fuq riċerka u rapport ta’ evalwazzjoni ta’ impatt soċjali fir-Reġjun. Ħa naraw kif ir-Reġjun jista’ juża servizzi minn uffiċjal professjonali biex ngħinu lill-Kunsilli Lokali fi ħdan ir-Reġjun jibbenefikaw u jimmaniġġjaw programmi finanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea.

 

Se nagħmlu l-isforzi tagħna biex inżommu l-għaqda u r-rispett bejn kulħadd biex kull individwu jħossu kburi li jagħmel parti minn dan ir-Reġjun

 

Flimkien mal-membri tal-Kunsill Reġjonali se nkomplu naħdmu biex noffru servizz ta’ eċċellenza u biex xogħolna ikun jirrifletti  governanza tajba, trasparenza u kontabiltà.

 

Estimi Annwali 2020

Jum Dinji taċ-Ċikkulata

Din il-ġurnata żgur mhux forsi hi milquha min bosta u ngħiduha kif inhi, min ma jħobbx iċ-ċikkulata?! Is-7 ta’ Lulju huwa l-jum fejn tiġi  ċċelebrata iċ-ċikkulata. Xi uħud jissuġġerixxu li f’din il-ġurnata ġiet introdotta ċ-ċikkulata fl-Ewropa fl-1550. Din...

Art for Active Ageing

The Southern Regional Council is promoting art through its programme art for active ageing. This project is being held in collaboration with the Ministry for Active Ageing. During this programme, elderly attending the day centres within our localities have the...

The Pied Piper

The Baden Powell Scouts Malta has been awarded funding under the SIS Funding Scheme for a project entitled The Pied Piper which gives young people from the age of 8 the opportunity to learn to play a musical instrument by the informal and non-formal approach for free....