Accessibility Tools

Iben il-Ħniena

Iben il-Ħniena

Iben il-ħniena hija s-serata mużiko-letterarja li ser tittella’ fil-jiem tal-l-Gimgħa Mqaddsa ġewwa l-knisja Parrokkjali ta’ Marsaskala. bis-sehem ewlieni tal-banda Sant’Anna taħt id-direzzjoni ta’ Maestro Johann Debattista. Għal din l-okkażjoni ser issir fjakkolata biswit il-knisja fuq il-blat li ser ikompli jdaħħalna fl-ispirtu ta’ din l-okkażjoni u kif wkoll xenografija bix-xemgħat. Din ser issir fuq iz-zuntier tal-istess knisja parrokkjali, b’tema tal-Ġimgħa l-Kbira bit-tema Iben il-Ħniena. Ħajr lill-banda Sant’Anna, Grupp Armar tal-Parroċċa, lill-kleru, kunsill Lokali u Kunsill Reġjonali tas-sehem ewlieni tagħhom biex jittellgħa dan l-avveniment.

Date

12 Apr 2022
Expired!

Time

7:00 pm

Location

Knisja Parrokkjali Marsascala
Marsascala

Organizer

Marsaskala Local Council
Phone
+356 21637171
Email
marsaskala.lc@gov.mt

Next Event