Accessibility Tools

Il-Kunsilliera eletti jieħdu l-ġurament tal-ħatra.

June 24, 2019

464 kunsilliera ġodda ħadu l-ġurament tal-ħatra nhar it-18 ta’ Ġunju 2019 f’ċerimonja waħda ġewwa Dar il-Mediterran għall-Konferenzi. Il-ħidma tagħhom tibda mill-1 ta’ Lulju 2019.

Tisjira Xlukkajra

Wieħed mil-għanijiet ta' Sena Kulturali tan-Nofsinhar hu li jqajjem kuxjenza fuq dak li nsibu madwarna. Għalekk wara li ftit tal-jiem ilu ġie mfakkar il-Jum Dinji tal-baħar u oċeani xtaqna nieħdu dan l-ispunt biex noħolqu kuxjenza fuq il-ħut u l-ibħra ta' madwarna....

World Ocean Day

A few days ago, precisely on the 8th of June, the world celebrated World Ocean's Day. On this day, the Southern Regional Council gave some tips on its facebook page which will lead to take care of our seas and ocean throughout the year. If we follow these tips, we...

Organic Bins

The Southern Regional Council has provided 5 bins for organic waste collection, in the 5 cemeteries found in its localities. The Southern Regional Council is encouraging further waste seperation and with the provision of these bins, the separation of waste collection...