Il-Manuċċa ttir maż-Żmien

May 18, 2023

Il-Manuċċa ttir maż-Żmien, hi attivita li ttelgħat mill-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar flimkien mal-Kunsill Lokali taż-Żejtun nhar is-6 ta’ Mejju fit-toroq u pjazzez prinċipali taż-Żejtun. Dawn it-toroq ġew mżejna bil-Manuċċi li ġew mgħamula mit-tfal tal-iskola primarja taż-Żejtun.

Din l-attivita tqassmet fuq 5 ġrajjiet li sawwru iż-Żejtun.

Il-Pjazza ta’ taż-Żejtun, ħdejn is-Salib, inbidlet fi żmien il-ħakma Franċiża biex tfakkar dak li seħħ 225 sena mill-attakka tal-Franċizi fuq din il-Pjazza u l-wasla tas-Salib li għadu jżejjen dan l-ispazju fiċ-ċentru taż-Żejtun.

Triq is-Salvatur, quddiem il-Kappella tas-Salvatur, inbdilet fi żmien l-Aħħar Ħbit mit-Torok biex tfakkar dak li seħħ fis-6 ta’ Lulju, 1614, bis-sehem ta’ Show of Arms.

Fi Piazza Santa Croce, ħdejn l-Għajn tal-Bhejjem, morna lura sa Zmien il-Kavallieri fejn tfakkar id-daħla tal-Gran Mastri de Rohan u Hompesch fiż-Żejtun.

Il-Pjazza taż-Żejtun, quddiem l-Oratorju inbidel fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija biex tfakkar dak li seħħ fit-2 ta’ Mejju, 1942 fi Zejtun, bis-sehem ta’ Battlefront Living History Group Malta. Kien hawn li ġew esebiti bċejjeċ li kienu jintużaw f’dan iż-żmien kif ukoll simulazjoni ta’ x’kien jiġri meta jkun se jsir xi air rajd.

Fi Triq San Luċjan, quddiem il-Kunvent tas-Sorijiet, waqt l-attività Il-Manuċċa ttir maż-żmien , inbidlet għal żmien l-Assedju l-Kbir biex tfakkar dak li seħħ fiż-Żejtun f’Mejju, 1565, bis-sehem ta’ Campagnia San Michele.

Sejħa Għall-Applikazzjoni / Call For Application

Sejħa Għall-Applikazzjoni / Call For Application

UFFIĊĊJAL MANIĠERJALI RESPONSABBLI MILL-WASTE MANAGEMENT / WASTE COORDINATOR MANAGER Jekk jogħġbok Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tiċċekkja r-Rekwiżiti tax-Xogħol bil-Malti. Malti Għal aktar dettalji dwar id-dmirijiet u rekwiżiti tal-eliġibiltà marbuta ma din...

Jum Dinji taċ-Ċikkulata

Din il-ġurnata żgur mhux forsi hi milquha min bosta u ngħiduha kif inhi, min ma jħobbx iċ-ċikkulata?! Is-7 ta’ Lulju huwa l-jum fejn tiġi  ċċelebrata iċ-ċikkulata. Xi uħud jissuġġerixxu li f’din il-ġurnata ġiet introdotta ċ-ċikkulata fl-Ewropa fl-1550. Din...

Art for Active Ageing

The Southern Regional Council is promoting art through its programme art for active ageing. This project is being held in collaboration with the Ministry for Active Ageing. During this programme, elderly attending the day centres within our localities have the...