Accessibility Tools

Imniedi l-Pjan ta’ Ħidma 2019 – 2021

August 19, 2019

Il-Kumitat Reġjonali approva l-Pjan ta’ Ħidma għat-tliet snin li ġejjin fil-laqgħali saret nhar it-08 ta’ Awwissu 2019.

 

Dan il-pjan ta’ ħidma għandu jagħtina direzzjoni ‘l quddiem biex inkomplu ntejbu l-ħidma ta’ Reġjun Nofsinhar għall-ġid tal-komunità fil-lokalitajiet li jiffurmaw dan ir-Reġjun.

 

Issa li għandna allokazzjoni finanzjarja mill-Gvern Ċentrali ninsabu f’pożizzjoni aħjar biex inkunu nistgħu nippjanaw u naqdu l-ħtiġijiet tagħna b’mod aktar effettiv.

 

L-impenji prinċipali tagħna jibqgħu:

  • Nipproteġu l-ambjent naturali u l-ambjent urban fil-lokalitajiet tar-Reġjun u nieħdu l-miżuri neċessarji biex nindirizzaw l-enerġija b’mod sostenibbli, l-iskart u t-tibdil fil-klima.
  • Infurzar lokali permezz ta’ servizz ta’ Uffiċjali tal-Komunità fil-lokalitajiet tar-Reġjun.
  • Insostnu attivitajiet kulturali kemm dawk organizzati mir-Reġjun, kif ukoll dawk organizzati mil-lokalitajiet tar-Reġjun.
  • Inkunu ta’ spalla fil-ħidma tal-Kunsilli Lokali li jiffurmaw parti mir-Reġjun.
  • Naħdmu favur l-għaqda u r-rispett bejn ir-residenti fil-komunitajiet tar-Reġjun.

 

L-attività kulturali prinċipali ta’ Reġjun Nofsinhar tibqa’ tkun Festa Nar li matul is-snin kompliet iżżid fil-popolarità mhux biss mad-dilettanti tal-proteknika imma wkoll mal-pubbliku inġenerali. Dan wassalna biex inkomplu nkabbru din l-attività minn sena għal oħra.

 

Madankollu rridu nagħtu spinta lill-attivitajiet kulturali u se nimirħu biex naraw kif nistgħu nżidu aktar attivitajiet ta’ din ix-xorta. Irridu naħdmu fuq dan is-settur b’kollaborazzjoni ma’ Kunsilli Lokali f’lokalitajiet li jiffurmaw parti mir-Reġjun. Nixtiequ  li jitqajjem għarfien fost il-pubbliku  fuq il-ħidma tar-Reġjun permezz ta’ proġetti kulturali u infrastrutturali li jkollhom it-timbru tar-Reġjun. Dan jista’ jseħħ ukoll jekk inżidu l-ħidma tagħna fuq ir-relazzjonijiet pubbliċi. Nemmnu li jekk il-Kumitat Reġjonali jaħdem b’mod kollettiv għal dan il-għan, jirnexxilna naslu għal dawn il-miri u b’hekk inkunu qed intejbu l-ħajja tar-residenti fil-komunitajiet tar-Reġjun Nofsinhar. Se

 

nagħmlu l-isforzi tagħna biex inżommu l-għaqda u r-rispett bejn kulħadd biex kull individwu jħossu kburi li jagħmel parti minn dan ir-Reġjun

 

 

 

Flimkien mal-membri tal-Kumitat Reġjonali se nkomplu naħdmu biex noffru servizz ta’ eċċellenza u biex xogħolna ikun jirrifletti  governanza tajba, traparenza u kontabiltà.

 

 

Ara l-Pjan ta’ Ħidma 2019 – 2021:

Pjan ta’ ħidma 2019-2021 – Final

Jum Dinji taċ-Ċikkulata

Din il-ġurnata żgur mhux forsi hi milquha min bosta u ngħiduha kif inhi, min ma jħobbx iċ-ċikkulata?! Is-7 ta’ Lulju huwa l-jum fejn tiġi  ċċelebrata iċ-ċikkulata. Xi uħud jissuġġerixxu li f’din il-ġurnata ġiet introdotta ċ-ċikkulata fl-Ewropa fl-1550. Din...

Art for Active Ageing

The Southern Regional Council is promoting art through its programme art for active ageing. This project is being held in collaboration with the Ministry for Active Ageing. During this programme, elderly attending the day centres within our localities have the...

The Pied Piper

The Baden Powell Scouts Malta has been awarded funding under the SIS Funding Scheme for a project entitled The Pied Piper which gives young people from the age of 8 the opportunity to learn to play a musical instrument by the informal and non-formal approach for free....