Accessibility Tools

Inħawlu aktar siġar fil-lokalitajiet tagħna

November 18, 2019

Regjun Nofsinhar Entita Governattiva se jkun qed jaħdem u jikkoordina mal-NGO ButWhyNot u sponsors biex isir taħwil ta’ siġar f’lokalitajiet fir-Reġjun. Dan qed isir b’ħidma u kollaborazzjoni minn Il-Hamrun – Kunsill Lokali HamrunSanta Luċija Local Council, Kunsill Lokali Ħal Għaxaq u Kunsill Lokali Birzebbuga.

– Kwalità ta’ ħajja aħjar fir-Reġjun tan-Nofsinhar –

 

inħawlu aktar siġar fil-lokalitajiet tagħna (2)

Tisjira Xlukkajra

Wieħed mil-għanijiet ta' Sena Kulturali tan-Nofsinhar hu li jqajjem kuxjenza fuq dak li nsibu madwarna. Għalekk wara li ftit tal-jiem ilu ġie mfakkar il-Jum Dinji tal-baħar u oċeani xtaqna nieħdu dan l-ispunt biex noħolqu kuxjenza fuq il-ħut u l-ibħra ta' madwarna....

World Ocean Day

A few days ago, precisely on the 8th of June, the world celebrated World Ocean's Day. On this day, the Southern Regional Council gave some tips on its facebook page which will lead to take care of our seas and ocean throughout the year. If we follow these tips, we...

Organic Bins

The Southern Regional Council has provided 5 bins for organic waste collection, in the 5 cemeteries found in its localities. The Southern Regional Council is encouraging further waste seperation and with the provision of these bins, the separation of waste collection...