Accessibility Tools

Inizjattivi Ambjentali 2020

July 22, 2020

Inizjattivi Ambjentali 2020

 

Il-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar bi pjaċir qed iniedi skema ta’ għajnuna finanzjarja lill-Kunsilli Lokali fi ħdanu għal inizjattivi ambjentali f’dawn iż-żewġ inizjattivi:

 

 1. Proġetti ambjentali bil-għajnuna tad-Development Planning Fund tal-Awtorità tal-Ippjanar li ma jikkwalifikawx għall-100% tal-fondi. L-għajnuna finanzjarja tar-Reġjun tista’ tiffinanzja dik l-ispiża jew parti minnha li ma tkunx koperta minn dawn il-fondi.

 

 1. Ħlas ta’ studju u xogħlijiet ambjentali oħra relatati mal-Inizjattiva Slow Streets. Ix-xogħlijiet ambjentali jridu jsiru f’dawk iż-żoni li se jkunu aċċessibbli għall-pubbliku u magħluqin għat-traffiku f’ċertu ħinijiet u ġranet.

 

Ir-Reġjun qed jalloka sa massimu ta’ ħamest elef ewro (€5,000) lil kull Kunsill Lokali li jistgħu jintużaw fuq waħda jew jitqassmu bejn iż-żewġ inizjattivi. F’kull każ iridu jiġu pprovduti l-approvazzjoni tal-proġett sottomess mill-Kunsill Lokali mill-entitajiet responsabbli. Fil-każ tad-Development Planning Fund, flimkien mal-approvazzjoni jrid jiġi pprovdut ukoll dettall tal-ispiża totali u kemm se tkun ir-rifużjoni mill-Awtorità tal-Ippjanar.

 

Kriterji li jridu jinżammu:

 1. Il-Kunsill Lokali għandu jtella’ ritratti fuq il-Facebook page uffiċjali tiegħu u fil-kummenti jitniżżel li dan il-proġett qed isir bil-għajnuna wkoll ta’ fondi mill-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar.

 

 1. Ir-rifużjoni tingħata wara li jsiru x-xogħlijiet fuq preżentazzjoni tal-irċevuti u wara li tkun ġiet issodisfata kriterja 1.

 

Il-proposti flimkien ma’ deskrizzjoni tal-proġett għandhom jintbagħtu bil-miktub lir-Reġjun u jitressqu għall-approvazzjoni quddiem il-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar. Dawn se jkunu qed jintlaqgħu sas-17 ta’ Settembru 2020. Il-Kunsilli Lokali li jonqsu li jibagħtu l-proposti tagħhom sad-data stipulata mhux se jkollhom dawn il-fondi allokati.

 

 

Proġetti li jistgħu jsiru permezz tad-Development Planning Fund:

 • New Parking Facilities (up to 70%:GBI up to 90%)
 • Facilities intended to improve public transport (up to 70%: GBI up to 90%)
 • Alternatives for more sustainable travelling modes (up to 70%)
 • Gardens and landscaping areas (up to 70%: GBI up to 100%)
 • Playing fields (up to 70%: GBI up to 90%)
 • Traffic Management schemes including the implementation of sustainable urban transport plans aimed at reducing the impact on air pollution, noise, congestion and CO2 emissions (up to 70%)
 • Street lighting (up to 70%)
 • Street furniture / permeable pavements (up to 70%)
 • Public Convenience (up to 70%)
 • Facilities for the Disabled (up to 80%)
 • Green Transport modes (up to 70%)
 • Projects using methods of sustainable construction such as energy efficient buildings, which aim at decreasing CO2 emissions (up to 70%)
 • Restoration of cultural heritage immovable property in the public domain (up to 70%: GBI up to 90%)
 • Green Streets and Alleys (up to 70%: GBI up to 90%)

 

Il-persentaġġ immarkat bl-aħmar hu l-fond li se jkun qed jitħallas mill-Awtorità tal-Ippjanar. GBI tfisser Green Blue Initatives kif inhu stipulat f’sezzjoni 4.0 taċ-Ċirkulari 2/20.

 

Inizjattivi Ambjentali 2020

Jum Dinji taċ-Ċikkulata

Din il-ġurnata żgur mhux forsi hi milquha min bosta u ngħiduha kif inhi, min ma jħobbx iċ-ċikkulata?! Is-7 ta’ Lulju huwa l-jum fejn tiġi  ċċelebrata iċ-ċikkulata. Xi uħud jissuġġerixxu li f’din il-ġurnata ġiet introdotta ċ-ċikkulata fl-Ewropa fl-1550. Din...

Art for Active Ageing

The Southern Regional Council is promoting art through its programme art for active ageing. This project is being held in collaboration with the Ministry for Active Ageing. During this programme, elderly attending the day centres within our localities have the...

The Pied Piper

The Baden Powell Scouts Malta has been awarded funding under the SIS Funding Scheme for a project entitled The Pied Piper which gives young people from the age of 8 the opportunity to learn to play a musical instrument by the informal and non-formal approach for free....