Accessibility Tools

Kollaborazzjoni ma’ Pjazza Teatru Rjal

May 19, 2023

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tat-titlu bħala tar-Reġjun tal-Kultura tan-Nofsinhar, il-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar ħaseb biex itella’ kunċert li fih jgħati gieh lil mużika Maltija. Għalekk il-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar inagħaqad flimkien ma’ Pjazza Teatru Rjal biex tella’ kunċert bl-isem ta’ Xemx u Bahar fi Ġnien is-Serenita f’Santa Luċija.

F’dan il-kunċert li sar bis-sehem tal-kantanti Olivia Lewis, Ludwig Galea, u Lawrence Gray, ingħata gieh lil 4 pilastri tal-mużika maltija li marru jiltagħqu mal-ħallieq. Dawn kienu:

  • Carmen Tanti mill-grupp Greenfields li għexet propju f’Santa Venera li tifforma parti mir-Reġjun tan-Nofsinhar
  • Enzo Gusman li ħadem għal żmien twil f’Ħal Qormi u jingħad li kiten il-kanzunetta fil-Pjazza tar-Raħal propju msejsa fuq Ħal Qormi
  • Toni Gauci l-Kampanjol li kellu restaurant fil-Qajjenza,
  • Kif ukoll lil Frans Baldacchino ,‘il-Budaj’, Mwieled iż-Żejtun

Tisjira Xlukkajra

Wieħed mil-għanijiet ta' Sena Kulturali tan-Nofsinhar hu li jqajjem kuxjenza fuq dak li nsibu madwarna. Għalekk wara li ftit tal-jiem ilu ġie mfakkar il-Jum Dinji tal-baħar u oċeani xtaqna nieħdu dan l-ispunt biex noħolqu kuxjenza fuq il-ħut u l-ibħra ta' madwarna....

World Ocean Day

A few days ago, precisely on the 8th of June, the world celebrated World Ocean's Day. On this day, the Southern Regional Council gave some tips on its facebook page which will lead to take care of our seas and ocean throughout the year. If we follow these tips, we...

Organic Bins

The Southern Regional Council has provided 5 bins for organic waste collection, in the 5 cemeteries found in its localities. The Southern Regional Council is encouraging further waste seperation and with the provision of these bins, the separation of waste collection...