Accessibility Tools

Pjan ta’ Ħidma 2022-2026

April 5, 2022

Fit-13 ta’ Jannar 2022, il-Kunsill Reġjonali tan-Nofshinar nieda l-Pjan ta’ Ħidma 2022-2026 li jagħti direzzjoni ċara u jidentifika l-istrateġiji li se jkun qed jaħdem fuqhom matul il-ħames snin li ġejjin biex jilħaq il-miri u l-objettivi tiegħu. Il-prijorità ewlenija tal-Kunsill tibqa’: Kwalità ta’ ħajja aħjar fir-Reġjun tan-Nofsinhar 🇲🇹

Tisjira Xlukkajra

Wieħed mil-għanijiet ta' Sena Kulturali tan-Nofsinhar hu li jqajjem kuxjenza fuq dak li nsibu madwarna. Għalekk wara li ftit tal-jiem ilu ġie mfakkar il-Jum Dinji tal-baħar u oċeani xtaqna nieħdu dan l-ispunt biex noħolqu kuxjenza fuq il-ħut u l-ibħra ta' madwarna....

World Ocean Day

A few days ago, precisely on the 8th of June, the world celebrated World Ocean's Day. On this day, the Southern Regional Council gave some tips on its facebook page which will lead to take care of our seas and ocean throughout the year. If we follow these tips, we...

Organic Bins

The Southern Regional Council has provided 5 bins for organic waste collection, in the 5 cemeteries found in its localities. The Southern Regional Council is encouraging further waste seperation and with the provision of these bins, the separation of waste collection...