Accessibility Tools

Pjan ta’ Ħidma tal-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar għall-Ħames Snin li Ġejjin

February 15, 2021

Pjan ta’ Ħidma

2021 – 2025

 

Dan il-pjan ta’ ħidma għandu jagħtina direzzjoni ‘l quddiem biex inkomplu ntejbu l-ħidma tal-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar għall-ġid tal-komunitajiet fil-lokalitajiet li jiffurmaw dan ir-Reġjun.

 

B’sodisfazzjoni nistgħu ngħidu li l-miri li kellu Reġjun Nofsinhar fil-pjan ta’ ħidma għas-sena li għadha kif intemmet intlaħqu u ninsabu f’pożizzjoni li nfasslu pjan ta’ ħidma aktar wiesa’ biex naspiraw għal miri ġodda konformi mal-funzjonijiet tal-Kunsilli Reġjonali elenkati f’Artikolu 37B.

 

L-impenji prinċipali tagħna :

  • Nipproteġu l-ambjent naturali u l-ambjent urban fil-lokalitajiet tar-Reġjun u ngħinu biex tkun tista’ tiġi indirizzata l-enerġija b’mod sostenibbli, l-iskart u t-tibdil fil-klima.
  • Nikkoordinaw ma’ Ministeri, Dipartimenti, entitajiet governattivi, setturi taż-żamma tal-ordni, għaqdiet mhux governattivi u entitajiet privati biex niffaċilitaw il-ħidma tal-Kunsilli Lokali tagħna.
  • Nikkoordinaw ma’ Kunsilli Lokali f’attivitajiet u inizjattivi kulturali, edukattivi, sportivi, fiżiċi, soċjali u dawk relattivi għall-benesseri.
  • Inkunu ta’ spalla fil-ħidma tal-Kunsilli Lokali li jiffurmaw parti mir-Reġjun u noffru assistenza professjonali fl-għoti tas-servizzi fil-qasam ambjentali, l-immaniġġjar tal-iskart, kulturali, l-immaniġġjar ta’ proġetti u tat-teknoloġija tal-informatika.
  • Noffru assistenza lill-Kunsilli Lokali fi ħdan ir-Reġjun sabiex jibbenefikaw u jimmaniġġjaw programmi finanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea, fondi maħruġa mid-Dviżjoni għall-Gvern Lokali u fondi oħra mill-Gvern Ċentrali.
  • Naħdmu favur l-għaqda u r-rispett bejn ir-residenti kollha tal-Gżejjer Maltin.
  • Naħdmu għal kwalità ta’ ħajja aħjar fir-Reġjun tan-Nofsinhar.

 

 

 

 

Matul is-snin li ġejjin, il-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar se jkun qed jiffoka l-ħidma tiegħu fuq il-funzjonijiet prinċipali tiegħu. Se jkun qed jagħti importanza speċjali fl-għoti ta’ servizz ta’ għajnuna u assistenza professjonali lill-Kunsilli Lokali fil-qasam ambjentali, l-immaniġġjar tal-iskart, kultura, l-immaniġġjar ta’ proġetti, teknoloġija tal-informatika, u benefiċċji minn programmi u proġetti b’fondi tal-Unjoni Ewropea u dawk lokali.

 

Madanakollu rridu nwessgħu l-ħidma Reġjonali f’setturi oħra fosthom dawk sportivi, soċjali,  edukattivi, kif ukoll dawk relatati mal-qasam soċjali. Se nkunu qed nikkoordinaw u naħdmu spalla ma’ spalla mal-Kunsilli Lokali tagħna biex verament inkunu qed noffru kwalità ta’ ħajja aħjar lir-Reġjun tan-Nofsinhar.

 

Għal dan il-għan, qed inħejju pjan strateġiku ambizzjuż li jinkludi xogħol strutturali biex jiġu estiżi l-uffiċini fil-bini amministrattiv tar-Reġjun sabiex ikun jista’ jilqa’ fih uffiċjali esperti u professjonisti li se jkunu qed jaħdmu mar-Reġjun biex jagħtu għajnuna professjonali lill-Kunsilli Lokali tagħna. Se nagħmlu l-almu tagħna biex il-Kunsilli Lokali jkollhom l-għodda u l-ħiliet neċessarji sabiex ikunu jistgħu joffru servizz ta’ livell professjonali lir-residenti tagħhom. Kulma jmur qed naraw li l-aspettattivi tal-pubbliku dejjem qed jiżdiedu. Għaldaqstant se nkunu qed nagħmlu ħilitna biex ngħinu lill-Kunsilli Lokali jilħqu l-aspettattivi tar-residenti fil-lokalità tagħhom.

 

Se nagħmlu l-isforzi tagħna biex inżommu l-għaqda u r-rispett bejn kulħadd biex kull individwu jħossu kburi li jagħmel parti minn dan ir-Reġjun

 

Flimkien mal-membri tal-Kunsill Reġjonali se nkomplu naħdmu biex noffru servizz ta’ eċċellenza u biex xogħolna ikun jirrifletti  governanza tajba, trasparenza u kontabiltà.

 

Pjan ta’ ħidma 2021-2025 – final

 

Pjan ta’ Ħidma 2021 – 2025 (Part2

Jum Dinji taċ-Ċikkulata

Din il-ġurnata żgur mhux forsi hi milquha min bosta u ngħiduha kif inhi, min ma jħobbx iċ-ċikkulata?! Is-7 ta’ Lulju huwa l-jum fejn tiġi  ċċelebrata iċ-ċikkulata. Xi uħud jissuġġerixxu li f’din il-ġurnata ġiet introdotta ċ-ċikkulata fl-Ewropa fl-1550. Din...

Art for Active Ageing

The Southern Regional Council is promoting art through its programme art for active ageing. This project is being held in collaboration with the Ministry for Active Ageing. During this programme, elderly attending the day centres within our localities have the...

The Pied Piper

The Baden Powell Scouts Malta has been awarded funding under the SIS Funding Scheme for a project entitled The Pied Piper which gives young people from the age of 8 the opportunity to learn to play a musical instrument by the informal and non-formal approach for free....