Sejħa Għall-Applikazzjoni / Call For Application

September 4, 2023

UFFIĊĊJAL MANIĠERJALI RESPONSABBLI MILL-WASTE MANAGEMENT / WASTE COORDINATOR MANAGER

Jekk jogħġbok Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tiċċekkja r-Rekwiżiti tax-Xogħol bil-Malti.

Malti

Għal aktar dettalji dwar id-dmirijiet u rekwiżiti tal-eliġibiltà marbuta ma din il-post jistaw jintalbu b’imejl reġjun-nofsinhar.dlg@gov.mt jew billi ċempel 21499355.
Applikazzjonijiet flimkien ma kopja ta’Karta ta Identita u ċertifikati oħra relatati ma din is-sejjħa jintlaqaw bil-posta fl-uffiċċju tal-Kunsill Reġjonali Nofsinhar 28, Triq San Edwardu Qormi QRM 2138, posta elettronika reġjun-nofsinhar.dlg@gov.mt
jew bl-idejn sa mhux aktar tard min 22 ta’ Settembru 2023.
Il-persuni interesati j’applikaw għal din is-sejjħa huma obligati li jattendu għal intervista .

Kindly Click on the below link to Check the Job Requirements in English.

English

More information regarding the duties and eligibility requirements related to this post may be acquired through sending a request by email sent to reġjun-nofsinhar.dlg@gov.mt or call on 21499355.
Applications along with a copy of the Identity Card and other related documents will be accepted by post, email reġjun-nofsinhar.dlg@gov.mt or by hand at Kunsill Reġjonali Nofsinhar, 28, Ċentru Parrokkjali, Triq San Edwardu, Qormi QRM 2138 not later than 22nd September 2023.
Persons interested in this post are obliged to attend for an interview.

Jum Dinji taċ-Ċikkulata

Din il-ġurnata żgur mhux forsi hi milquha min bosta u ngħiduha kif inhi, min ma jħobbx iċ-ċikkulata?! Is-7 ta’ Lulju huwa l-jum fejn tiġi  ċċelebrata iċ-ċikkulata. Xi uħud jissuġġerixxu li f’din il-ġurnata ġiet introdotta ċ-ċikkulata fl-Ewropa fl-1550. Din...

Art for Active Ageing

The Southern Regional Council is promoting art through its programme art for active ageing. This project is being held in collaboration with the Ministry for Active Ageing. During this programme, elderly attending the day centres within our localities have the...

The Pied Piper

The Baden Powell Scouts Malta has been awarded funding under the SIS Funding Scheme for a project entitled The Pied Piper which gives young people from the age of 8 the opportunity to learn to play a musical instrument by the informal and non-formal approach for free....