Accessibility Tools

Skemi ġodda ta’ għajnuna lill-lokalitajiet biex nippromwovu l-kultura, il-mużika, l-isports u l-edukazzjoni

August 19, 2019

Reġjun Nofsinhar nieda żewġ skemi ta’ għajnuna finanzjarja lill-Kunsilli Lokali tar-Reġjun biex jagħti spinta u jgħin fil-qasam tal-kultura, mużika, sports u edukazzjoni.

 

Skema ta’ għajnuna għal attivitajiet kulturali, sportivi u mużikali organizzati mill-Kunsilli Lokali. Ara hawn:

Skema ta għajnuna għal attivitajiet

 

Għajnuna lill-Kunsilli Lokali meta jagħmlu użu mill-faċilitajiet tal-iskejjel tal-istat barra mill-ħinijiet normali tal-iskola. Ara hawn:

Għajnuna għall-faċilitajiet tal-iskejjel

Tisjira Xlukkajra

Wieħed mil-għanijiet ta' Sena Kulturali tan-Nofsinhar hu li jqajjem kuxjenza fuq dak li nsibu madwarna. Għalekk wara li ftit tal-jiem ilu ġie mfakkar il-Jum Dinji tal-baħar u oċeani xtaqna nieħdu dan l-ispunt biex noħolqu kuxjenza fuq il-ħut u l-ibħra ta' madwarna....

World Ocean Day

A few days ago, precisely on the 8th of June, the world celebrated World Ocean's Day. On this day, the Southern Regional Council gave some tips on its facebook page which will lead to take care of our seas and ocean throughout the year. If we follow these tips, we...

Organic Bins

The Southern Regional Council has provided 5 bins for organic waste collection, in the 5 cemeteries found in its localities. The Southern Regional Council is encouraging further waste seperation and with the provision of these bins, the separation of waste collection...