Accessibility Tools

Il-Banda San Gejtanu ħejjiet diversi attivitajiet marbutin mal-500 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Ordni tat-Teatini. L-attivitajiet jibdew mill-Ħamis 11 ta’ April fis-7.30 p.m, fil-Knisja Arċipretali u Arċimatriċi ta’ San Gejtanu fejn se tittella’ Akkademja...
REGNUM DEI

REGNUM DEI

Dramm tal-Passjoni fuq iz-Zuntier tal-Knisja Arċipretali u Arċimatriċi ta’ San Gejtanu, l-Ħamrun