Tisjira Xlukkajra

June 16, 2023

Wieħed mil-għanijiet ta’ Sena Kulturali tan-Nofsinhar hu li jqajjem kuxjenza fuq dak li nsibu madwarna. Għalekk wara li ftit tal-jiem ilu ġie mfakkar il-Jum Dinji tal-baħar u oċeani xtaqna nieħdu dan l-ispunt biex noħolqu kuxjenza fuq il-ħut u l-ibħra ta’ madwarna. Dan huwa l-kunċett wara l-attivita’ Tisjira Xlukkajra.

Waqt din l-attivita’ ser jingħata għarfien fuq ħut sostenibbli li faċilment jinqgħabad fl-ibħra Maltin u li hu tajjeb ħafna għall-ikel. Dan il-ħut ser insiru nafu aktar dwaru fl-attivita’ Tisjira Xlukkajra. F’din l-attivita’ ser ikollna ukoll l-opportunita’ li nitgħallmu aktar fuq il-ħajja fuq il-baħar, u fuq is-sajd waqt li nisimgħu ukoll rakkonti bi djalett Xlukkajr. Ser ikollna ukoll rakkonti ta Sur Lino Psaila li ser jiġu nterpretati mit-tifel tiegħu stess is-Sur Manuel Psaila.

Sejħa Għall-Applikazzjoni / Call For Application

Sejħa Għall-Applikazzjoni / Call For Application

UFFIĊĊJAL MANIĠERJALI RESPONSABBLI MILL-WASTE MANAGEMENT / WASTE COORDINATOR MANAGER Jekk jogħġbok Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tiċċekkja r-Rekwiżiti tax-Xogħol bil-Malti. Malti Għal aktar dettalji dwar id-dmirijiet u rekwiżiti tal-eliġibiltà marbuta ma din...

Jum Dinji taċ-Ċikkulata

Din il-ġurnata żgur mhux forsi hi milquha min bosta u ngħiduha kif inhi, min ma jħobbx iċ-ċikkulata?! Is-7 ta’ Lulju huwa l-jum fejn tiġi  ċċelebrata iċ-ċikkulata. Xi uħud jissuġġerixxu li f’din il-ġurnata ġiet introdotta ċ-ċikkulata fl-Ewropa fl-1550. Din...

Art for Active Ageing

The Southern Regional Council is promoting art through its programme art for active ageing. This project is being held in collaboration with the Ministry for Active Ageing. During this programme, elderly attending the day centres within our localities have the...