• Żmien ir-Randan

    Bħal kull sena, erġajna armajna x-xbieha ta’ Ommna Marija Addolorata fil-waiting area tal-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar. F’dawn iż-żminijiet, tajjeb li nirriflettu ftit u naħsbu f’dawk ħutna li minħabba l-pandemija jew ċirkustanzi oħra jinsabu għaddejjin minn diffikultajiet fil-ħajja tagħhom.