• Għajnuna minn Reġjun Nofsinhar biex jiżżejnu pjazez u toroq prinċipali fil-lokalitajiet tar-Reġjun għal żmien il-Milied

    Reġjun Nofsinhar se jkun qed jgħin finanzjarjament biex jiġu mżejna pjazez u toroq prinċipali fil-lokalitajiet tar-Reġjun għal żmien il-Milied.