• Jekk għandek loan u spiċċajt bla xogħol

    Għajnuna mill-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, flimkien mas-Segretarjat Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali fil-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, bħala parti minn kampanja ko-finanzjata mill-European Social Fund (l-ESF) dwar jekk għandek loan u spiccajt bla xogħol.

     

    Ara l-poster hawn taħt:

    A4 poster MT enemployed