Accessibility Tools

Restawr intensiv fil-Bini Amministrattiv

May 20, 2021

Il-Bini Amministrattiv tal-Kunsill Reġjonali tan-Nofshinar jinsab għaddej minn restawr intensiv, kemm fuq l-estern kif ukoll fuq l-intern, bil-għajnuna ta’ fondi mill-Aġenzija LESA u l-kollaborazzjoni tal-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali. Minbarra xogħol mill-kuntratturi, qed isir ħafna xogħol professjonali mill-ħaddiema tal-manutenzjoni tar-Reġjun immexxija mis-supervisor is-Sur Franco Spiteri.

Sejħa Għall-Applikazzjoni / Call For Application

Sejħa Għall-Applikazzjoni / Call For Application

UFFIĊĊJAL MANIĠERJALI RESPONSABBLI MILL-WASTE MANAGEMENT / WASTE COORDINATOR MANAGER Jekk jogħġbok Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tiċċekkja r-Rekwiżiti tax-Xogħol bil-Malti. Malti Għal aktar dettalji dwar id-dmirijiet u rekwiżiti tal-eliġibiltà marbuta ma din...

Jum Dinji taċ-Ċikkulata

Din il-ġurnata żgur mhux forsi hi milquha min bosta u ngħiduha kif inhi, min ma jħobbx iċ-ċikkulata?! Is-7 ta’ Lulju huwa l-jum fejn tiġi  ċċelebrata iċ-ċikkulata. Xi uħud jissuġġerixxu li f’din il-ġurnata ġiet introdotta ċ-ċikkulata fl-Ewropa fl-1550. Din...

Art for Active Ageing

The Southern Regional Council is promoting art through its programme art for active ageing. This project is being held in collaboration with the Ministry for Active Ageing. During this programme, elderly attending the day centres within our localities have the...