• Sessjonijiet ta’ taħriġ fuq il-protezzjoni tad-data għall-istaff amministrattiv

    L-istaff amministrattiv ta’ Reġjun Nofsinhar ħa taħriġ fuq il-protezzjoni tad-data mill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-data (DPO) tar-Reġjun.