• Skema ta’ Għajnuna għal-Libreriji fir-Reġjun 2021

    Il-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar qed joħroġ skema ta’ għajnuna finanzjarja  lil kull Kunsill Lokali fi ħdan ir-Reġjun biex jużahom fil-libreriji pubbliċi li jaqgħu taħt ir-responsabbilità tiegħu.

     

    Dawn il-fondi jistgħu jintużaw għal xogħlijiet ta’ titjib fil-libreriji, xiri ta’ kotba ġodda jew inizjattivi oħra li permezz tagħhom ikunu qed iħajru aktar residenti sabiex jagħmlu użu mis-servizzi tal-libreriji fil-lokalità.